Opłaty - EUCIP Professional
Professional> Opłaty - EUCIP Professional
Opłaty

Ocena portfolio kandydata: 1200 zł brutto
(tysiąc dwieście złotych)

Egzamin: 1800 zł brutto
(tysiąc osiemset złotych)

Cena oceny portfolio zawiera:

  • możliwość przekazywania zawartości portfolio drogą elektroniczną,
  • ocenę nadsyłanych dokumentów (portfolio) przez 3 osobową komisję,
  • stały wgląd w punktację ocenionych dokumentów.
Cena egzaminu zawiera:
  • rozmowę egzaminacyjną z udziałem trzyosobowej komisji, wyznaczonej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, wydanie certyfikatu,
  • zgłoszenie (rejestracja) certyfikatu do Fundacji ECDL.

Opłaty związane ze wszystkimi czynnościami certyfikacyjnymi, pobierane są bezpośrednio z konta użytkownika, w elektronicznym Systemie Egzaminacyjnym EUCIP. Użytkownik przed rozpoczęciem procedur egzaminacyjnych, powienien zasilić swoje wirtualne konto, odpowiednią ilością środków finansowych.

Zasada funkcjonowania rozliczeń oparta jest o spób "pre-paid". Kandydat zasila swoje konto w systemie wybraną ilością środków finansowych, korzystając z internetowego systemu płatności. Po każdorazowym zasileniu konta, użytkownik otrzymuje fakturę VAT, wystawioną wg. wprowadzonych wcześniej danych odbiorcy (nie koniecznie kandydata) oraz zawierającą wysokość wpłaconej kwoty.

W przypadku posiadania odpowiedniej ilości środków na koncie, kandydat może sam aktywować egzaminy za pomocą swojego konta w Systemie Egzaminacyjnym EUCIP. Procedury zostały dokładnie opisane w dokumencie "Informacje dla kandydata", dostępnym w dziale "Download". Dostęp do Systemu, zostanie uruchomiony wraz ze startem programu certyfikacji EUCIP w Polsce.

Pobierz dokumentację z działu Download
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne