Europejski certyfikat zawodu Informatyka
EUCIP> Co to jest EUCIP...

EUCIP jest programem certyfikowania z zakresu informatyki, zawierającym wiele różnych, wyspecjalizowanych modułów kompetencyjnych. Przystąpić do takich egzaminów mogą studenci, specjaliści z branży IT oraz innych sektorów, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ich umiejętności z zakresu Informatyki. Wymogiem przystąpienia do programu certyfikacji, nie jest posiadanie żadnego konkretnego stopnia naukowego.

System certyfikacji EUCIP dzieli się na dwa podstawowe zakresy ocenianej wiedzy. Pierwszy poziom, czyli certyfikat części bazowej [ang. „Core Level Certificate”] dotyczy głównie fundamentalnej wiedzy teoretycznej, z większości specjalizacji informatycznych. Kolejne poziomy, Professional i Administrator tzw. specjalizacyjne [ang. „Elective Level Certificates”], przeznaczone są dla osób posiadających mniej lub bardziej rozległą wiedzę praktyczną, w konkretnej dziedzinie informatyki. Poziom bazowy jest pierwszym etapem jaki musi zostać zaliczony przez kandydata, chcącego aplikować do certyfikatów z poziomu specjalizacyjnego. Spełnienie tego warunku narzuconego przez CEPIS, daje gwarancję, iż kandydat zbudował swoje umiejętności praktyczne, na solidnym "fundamencie" wiedzy teoretycznej.

Posiadanie certyfikatu bazowego, może być postrzegane jako posiadanie przepustki do zdobywania wiedzy ze specjalistycznych obszarów informatyki. Natomiast przystąpienie do egzaminu i uzyskanie certyfikatu specjalizacyjnego, potwierdza biegłą znajomość konkretnych obszarów informatyki.

Certyfikaty specjalizacyjne są przeznaczone zarówno dla pracowników zajmujących się dostarczaniem rozwiązań informatycznych, jak i dla jednostek z wydziałów zajmujących się systemami informatycznymi w innych sektorach gospodarki.

Mimo iż niektóre części są wewnętrznie stałe dla całego systemu certyfikacji EUCIP (np. 3 Moduły Bazowe albo moduły wiążące się ze specjalizacją Administratora IT), ideą programu jest Model Otwarty, którego celem jest definiowanie powiązań między różnymi elementami. Przykładowo, pomiędzy już istniejącymi profilami zawodów wykonywanych przez informatyków, rodzajami kursów akademickich, posiadanymi przez sprzedawców technologii informatycznych oraz między różnymi kursami i certyfikatami. Jednym z głównych zadań partnerów CEPIS w zakresie EUCIP oraz grup zajmujących się strategią, jest utrzymywanie głównych regulacji/przepisów dotyczących akredytacji zewnętrznych modułów szkoleniowych.

Program EUCIP jest własnością Rady Europejskiego Towarzystwa Informatycznego [ang. The Council of European Professional Informatics Societies], niezależnej organizacji non-profit. Sam program certyfikacji jest zarządzany przez Organizację ECDL [ang. European Computer Driving Licence].

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne