Poziom Profesional
Professional

Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka w części Professional, podzielony został na szereg pojedynczych zakresów specjalizacyjnych. EUCIP Professional określa głównie wiedzę praktyczną, która osadzona została na fundamencie informacji teoretycznych (EUCIP Core). Ilość wydzielonych specjalizacji jest porównywalna z ilością specjalistycznych zawodów, wykonywanych aktualnie przez informatyków.

Poziom Professional sprawdza szczegółowe kompetencje, właściwe dla wybranej specjalizacji, nabywane przez kandydata podczas nauki, w trakcie uczestnictwa w modułach edukacyjnych oraz poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej. Głównym celem certyfikacji specjalizacyjnej, jest dostarczanie kandydatom oraz osobom przeprowadzającym szkolenia osób trzecich:

 • Możliwości wyboru wiedzy, którą chcą posiadać, a co za tym idzie, umiejętności, które chcą zdobywać.
 • Wyboru akredytowanych modułów, dzięki którym zdobędą tą wiedzę.
 • Wskazówek w jaki sposób zdobyć wiedzę, która pozwoli im (specjalistom z zakresu Informatyki) pracować w sposób efektywny i profesjonalny.
Struktura zawodowa

Każda z wybieranych specjalizacji przeznaczona jest dla konkretnego profilu zawodowego. Aktualnie program EUCIP pokrywa większość zawodów specjalistycznych związanych z Informatyką. Zostało również wyodrębnionych kilka kryteriów w taki sposób, aby umożliwić porównywanie i dopasowywanie różnych sposobów określania profili zawodowych. Wśród tych kryteriów znalazły się również te, które były źródłami dla dokumentacji certyfikatów specjalizacyjnych:

 • Model Struktury Przemysłu (wersja 3.3) udostępniona EUCIP przez British Computer Society.
 • Szablon umiejętności (z ang. skills framework for the Information Age - SFIA) udostępniony przez Brytyjskie Stowarzyszenie SFIA.
 • AITTS, zaawansowany system szkolenia i certyfikacji z zakresu IT opracowany na podstawie orientacji procesowej ("Arbeits-Prozess-Orientierung") promowany przez Rząd Federalnych Niemiec.
 • Nomenklatura zawodów wykonywanych przez informatyków stworzona przez CIGREF, zrzeszenie Informatyków pracujących w dużych firmach we Francji.
 • Rezultaty projektu "Career Space" przeprowadzonego przez konsorcjum dziewięciu głównych firm informatycznych, wspomaganych przez Komisję Europejską
 • Warsztat CEN/ISSS dotyczący umiejętności z zakresu Informatyki (N05-019) oraz raport z 2 fazy - fazy końcowej dotyczącej europejskiej struktury umiejętności informatycznych "European ICT Skills Meta Framework"
 • Inne wewnętrzne egzaminy zaproponowane przez Komisję Europejskiego Towarzystwa Informatycznego (CEPIS), m.in. ECDL®, Program IT Administrator, oraz zaproponowane przez organizacje członkowskie, takie jak ISEB zaproponowany przez BCS®.
 • Kwalifikacje zaproponowane przez sprzedawców niezależnych organizacji z branży IT (np. EXIN z Holandii).

Kompletna lista umiejętności oraz wykonywanych zawodów informatycznych jest rezultatem wspólnej pracy na poziomie Europejskim, dzięki czemu możliwa jest harmonizacja często różniących się schematów kwalifikacji zawodowych w jedną standardową listę. W zakładce specjalizacje przedstawione zostały aktualnie zaproponowane przez EUCIP profile zawodowe oraz oczekiwane względem nich zmiany rozwojowe. Ciągła zmiana i ulepszanie powyższych standardów jest koniecznością, tak aby profile były jak najbardziej aktualne, zarówno jeśli chodzi o znaczenie i użyteczność wynikająca z potrzeb zmieniającego się rynku pracy, jak i pod względem wiedzy i umiejętności uzyskanych dzięki uczestnictwu w akredytowanych kursach. W konsekwencji, wiedza potwierdzona certyfikatem starszym niż trzy lata, może okazać się przestarzała.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne