Stopnie zagłębienia
Professional> Stopnie

Standardowo EUCIP definiuje pięć poziomów kompetencji i doświadczenia, które kandydat zdobywa podczas procesu nauczania i rozwoju posiadanych umiejętności w ramach wykonywanego zawodu. Te poziomy "zagłębienia" są wykorzystywane do określania zarówno minimalnych wymagań dla kategorii opisywanych w dokumentach definiujących specjalizacje (zawody), jak również do oceny kandydatów podczas egzaminów.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, w Programie Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka, przyjęło strukturę ISM® zaproponowaną wcześniej przez British Computer Society (BCS). Przedstawia ona cztery poziomy wiedzy i umiejętności sklasyfikowane za pomocą poniższych definicji:

  1. Aware (Świadomy): najniższy poziom, np. młody programista może posiadać wiedzę o metodzie zarządzania projektami PRINCE®, jednak nie wystarczającą do samodzielnego stworzenia dokumentacji projektowej lub planu jakościowego.
  2. Familiar (Obeznany): Zna się i ma kompetencje do wykorzystania danego elementu wiedzy i umiejętności, np. programista C++ jest w stanie napisać dość złożony program w tym języku, korzystając w stopniu minimalnym z porad ekspertów, czy odwołując się do materiałów źródłowych.
  3. Proficient (Biegły): posiada kompetencje wykorzystywania wiedzy i umiejętności oraz do udzielania instrukcji innym, np. doradca ds. PC (komputerów osobistych) będzie w stanie dostarczyć szczegółowych informacji i tym samym udzielić pomocy w korzystaniu z konkretnych aplikacji na PC.
  4. Expert: posiada kompletną wiedzę we wszystkich aspektach wiedzy i umiejętności; z reguły taka osoba jest źródłem wszelkich informacji w danej dziedzinie oraz jest osobą rozwiązującą najbardziej złożone problemy.
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne