Eksploatacja
Poziom Bazowy> Moduły> C: Eksploatacja

Moduł C: Eksploatacja

Dotyczy sieci komputerowych i związanych z nimi usług komunikacyjnych infrastruktury IT, a także zagadnień utrzymywania i użytkowania tych usług.

Moduł wymaga od kandydata znajomości komponentów sprzętowych i architektury komputerów. Niezbędna jest też wiedza dotycząca systemów operacyjnych. Kandydat powinien również rozróżniać warstwy protokołów komunikacyjnych oraz aplikacji na nich bazujących, zarówno dla technologii przewodowych jak i bezprzewodowych.

Istotna jest znajomość takich zagadnień jak protokół SNMP, e-mail, i serwisy internetowe, a także związanych z nimi zagadnień bezpieczeństwa. Zdający powinien rozumieć znaczenie działań zorientowanych na klienta, w odniesieniu do zagadnień IT, a także potrafić zastosować podstawowe zasady dostarczania serwisów IT.

Pobierz pełen zakres wymagań w formie syllabusa.
dokument w formacie PDF - odczyt np. przy pomocy programu Acrobat Reader
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne