Poziom Bazowy
Poziom Bazowy

Poziom Bazowy

Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka w części Core, pokrywa podstawowy poziom certyfikacji, przez który kandydat musi przejść chcąc uzyskać możliwość przystąpienia do egzaminów ze specjalistycznych obszarów informatyki. Poziom Core, tłumaczony jako "Bazowy", wymaga od kandydata szerokiej znajomości podstawowych aspektów w zakresie informatyki. Zastosowanie tego pierwszego etapu certyfikacji, którego zaliczenie staje się jednocześnie warunkiem koniecznym, niezbędnym do przystąpienia do egzaminu na poziomie Professional, daje pewność, iż specjalistyczne umiejętności kandydata, zostały zbudowane na solidnym fundamencie wiedzy teoretycznej.

Poziom Bazowy składa się z trzech modułów, będących w pewnym stopniu odzwierciedleniem faz cyklu życia systemu informatycznego. Tylko zaliczenie wszystkich trzech modułów, uprawnia kandydata do uzyskania Europejskiego Certyfikatu - EUCIP Core.

Każdy moduł poziomu Bazowego, jest osobnym egzaminem w formie testu wyboru. Egzamin odbywa się za pośrednictwem zdalnego systemu opracowanego specjalnie na potrzeby certyfikacji EUCIP Core, przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Czas trwania każdego z egzaminów to 60 minut, podczas których kandydat musi udzielić odpowiedzi na 45 pytań. Wypełnianie testu przez kandydata odbywa się w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym, w obecności osoby posiadającej uprawnienia egzaminatora w systemie egzaminacyjnym EUCIP Core.

Egzamin zostaje zaliczony w przypadku kiedy ilość poprawnych odpowiedzi w teście wynosi nie mniej niż 60% całości. System automatycznie sprawdza poprawność odpowiedzi i generuje wynik końcowy egzaminu. Egzaminator towarzyszący kandydatowi podczas procesu egzaminacyjnego, nie ma możliwości ingerencji w wypracowany wynik testu.

Po przeprowadzeniu egzaminu, osoba zdająca otrzymuje potwierdzenie przystąpienia do testu, wraz z wynikiem końcowym. W przypadku niepowodzenia, kandydat ma możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. Czynność ta może być powtarzana dowolną ilość razy, do momentu otrzymania pozytywnego wyniku w teście.

Kandydat do każdego egzaminu może przystąpić w dowolnym certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym, których "sieć" utworzona i rozwijana będzie na terenie całego kraju.

 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne