Planowanie
Poziom Bazowy> Moduły> A: Planowanie

Moduł A: Planowanie

Dotyczy wiedzy na temat organizacji oraz użytych w niej technologii informatycznych (TI) jako platformy innowacji oraz czynnika warunkującego efektywne wykorzystanie systemów informatycznych (SI).

Od kandydata wymaga się zrozumienia organizacji, ich strategii oraz procesów biznesowych, jak również globalnych trendów oraz możliwości rozwoju organizacji. Kandydat powinien znać główne zagadnienia związane z zarządzaniem w obszarze technologii informatycznych, takie jak: wybór właściwej technologii, wybór pomiędzy systemem tworzonym na zamówienie i outsourcingiem.

Kandydat powinien również umieć uzasadnić konieczność inwestycji w TI, posiadać wiedzę na temat prawnych i etycznych aspektów wykorzystania TI oraz być świadomym konieczności stosowania profesjonalnego podejścia w zarządzaniu projektami i zapewnienia jakości.

Kandydat powinien umieć ocenić wagę problemu tworzenia zespołu oraz efektywnej komunikacji interpersonalnej w trakcie wprowadzania zmian w organizacji.

Pobierz pełen zakres wymagań w formie syllabusa.
dokument w formacie PDF - odczyt np. przy pomocy programu Acrobat Reader
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne