Wytwarzanie
Poziom Bazowy> Moduły> B: Wytwarzanie

Moduł B: Wytwarzanie

Obejmuje aspekty tradycyjnych technik projektowania, specyfikacji, implementacji, testowania i integracji systemów informatycznych (SI).

Wymaga on od kandydata zrozumienia cyklu życia systemu, znajomości procesów budowy SI oraz trendów rozwoju SI. Kandydat powinien również potrafić zastosować różne metodyki i narzędzia budowy SI.

Od kandydata wymaga się znajomości zasad projektowania interfejsu użytkownika, stron internetowych, hipermediów jak również zasad związanych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych i hurtowni danych.

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu języków zapytań oraz podstawowych zagadnień administrowania bazami danych.

Wymagana jest również znajomość i umiejętność wykorzystania podstawowych struktur danych i algorytmów, rozpoznawania różnych języków programowania oraz konstrukcji programistycznych, szacowania utrzymywania systemu oraz dokumentowania i testowania systemów informatycznych.

W pytaniach testowych tego modułu, wykorzystane zostały fragmenty kodu źródłowego, które muszą zostać prawidłowo iterpretowane przez kandydata. Wspomniany kod, zapisany jest przy użyciu języka programowania EPL (EUCIP Programming Language). Został on zaprojektowany na potrzeby weryfikacji rozumienia podstawowych zasad programowania na poziomie EUCIP Core. Oparty jest na podzbiorze języka C i jest zgodny z kluczowymi konstrukcjami programistycznymi, jakie można znaleźć we współczesnych językach programowania, takich jak Java i C++.

Pobierz pełen zakres wymagań w formie syllabusa.
dokument w formacie PDF - odczyt np. przy pomocy programu Acrobat Reader
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne