Europejski certyfikat zawodu Informatyka
EUCIP> Co to jest EUCIP...

Informacje dla ośrodków:

Autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnym może zostać każda jednostka, spełniająca warunki opisane w dokumencie "Informacje dla ośrodka egzaminacyjnego". Naszym celem jest zbudowanie jak najbardziej rozległej sieci ośrodków na terenie Polski, w których kandydaci będą mogli zdawać egzaminy EUCIP Core.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako przedstawiciel Fundacji ECDL w Polsce, musi dbać o odpowiednio wysoką jakość prowadzonych egzaminów. W związku z tym, testy poziomu Core odbywać się będą jedynie w ośrodkach, które uzyskały autoryzację, opisaną we wspomnianym wcześniej dokumencie.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane jednoski zajmujące się tematyką szkoleń i certyfikacji na terenie Polski. Oferujemy nie tylko możliwość prowadzenia procesów egzaminacyjnych, ale również szkoleń dotyczących certyfikatów EUCIP Core, które również mogą uzyskać autoryzację zgodności z oficjalnymi syllabusami dla modułów:
A: Planowanie   B: Wytwarzanie   C: Eksploatacja

Zapraszamy do działu Download gdzie można zapoznać się z procedurami funkcjonującymi w programie certyfikacji EUCIP

Jednostki zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem: info@eucip.pl

Formularz zgłoszeniowy dla ośrodka egzaminacyjnego
 
Administrator  |   PTI  |   CEPIS  |   EUCIP  |   ECDL-Polska  |   Pomoc / Zgłoszenie problemu
 
Wszystkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2007, Polskie Towarzystwo Informatyczne